Prihvatanje Uslova korišćenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite ovaj Sajt. Korišćenjem Sajta ili, gde je to moguće, tako što ćete potvrditi da prihvatate ili se slažete sa Uslovima korišćenja kada je ova opcija na raspolaganju, Vi prihvatate i potvrđujete da ste saglasni i da ćete se pridržavati ovih Uslova korišćenja i naše Politike privatnosti, koja se nalazi na www.belgradewaterfront.com i koja je putem upućivanja uvrštena u ove Uslove korišćenja. Ako ne prihvatate ove Uslove korišćenja ili Politiku privatnosti, ne smete pristupiti ovom Sajtu niti koristiti ovaj Sajt.

Ova politika opisuje vrste informacija koje možemo da dobijemo od Vas ili koje Vi možete da date kada posetite sajt www.eaglehills.com (naš „Sajt“), kao i naše prakse prikupljanja, korišćenja, održavanja, zaštite i objavljivanja tih informacija.

Promene Uslova korišćenja

Povremeno možemo da revidiramo i ažuriramo ove Uslove korišćenja po sopstvenom nahođenju. Sve izmene stupaju na snagu čim ih postavimo, a primenjuju se pristupom Sajtu i kasnijim korišćenjem Sajta.

Ukoliko nastavite da koristite Sajt nakon objavljivanja revidiranih Uslova korišćenja, znači da prihvatate promene i da ste saglasni sa njima. Od Vas se očekuje da proverite ovu stranicu s vremena na vreme kako biste bili upoznati sa svim promenama jer su one obavezujuće za Vas.

Pristupanje Sajtu i bezbednost naloga

Mi zadržavamo pravo da ukinemo ili izmenimo Sajt, i svaku uslugu ili materijal koje postavimo na Sajt, po sopstvenom nahođenju, bez prethodne najave. Nećemo biti odgovorni ako je iz bilo kog razloga ceo sadržaj ili bilo koji deo Sajta nedostupan u nekom trenutku ili nekom periodu. S vremena na vreme, možemo bilo kom korisniku ograničiti pristup nekim delovima Sajta, ili čitavom Sajtu.

Vaša je odgovornost da:

 • Ispunite sve uslove koji su neophodni kako biste pristupili Sajtu;
 • Obezbedite da su sva lica koja pristupaju Sajtu preko Vaše internet veze upoznata sa ovim Uslovima korišćenja i da postupaju u skladu sa njima.

Kako biste pristupili Sajtu ili nekom od izvora koje on nudi, Uslov je Vašeg korišćenja Sajta da sve informacije koje date na Sajtu budu tačne, validne i kompletne. Vi se slažete da sve informacije koje dostavite kako biste se registrovali na ovom Sajtu ili na drugi način, uključujući ali ne ograničavajući se na korišćenje interaktivnih funkcija na Sajtu, budu regulisane našom Politikom privatnosti, i pristajete na sve korake koje preduzimamo u vezi sa Vašim informacijama, a koji su u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Prava intelektualne svojine

Sajt i njegov celokupan sadržaj, karakteristike i funkcionalnost (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve informacije, softver, tekst, prikaze, slike, video i audio materijal, kao i dizajn, njihov izbor i raspored), u vlasništvu su Kompanije, njenih davalaca licence ili drugih provajdera takvog materijala i zaštićeni su zakonima Ujedinjenih Arapskih Emirata i međunarodnim zakonima o autorskom pravu, žigu, patentu, poslovnoj tajni i drugim intelektualnim i vlasničkim pravima.

Ovi Uslovi korišćenja dozvoljavaju Vam da koristite Sajt isključivo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ne smete da reprodukujete, distribuirate, modifikujete, pravite izvedena dela, javno prikazujete, javno izvodite, objavljujete, preuzimate, čuvate ili prenosite bilo koji od materijala na našem Sajtu, osim na sledeći način:

 • Vaš računar može privremeno čuvati kopije takvih materijala u RAM memoriji nakon Vašeg pristupa i pregledanja tih materijala;
 • Možete da čuvate fajlove koji su automatski keširani u veb-pretraživaču u cilju boljeg prikaza;
 • Možete da odštampate ili preuzmete kopiju jednog određenog broja stranica Sajta za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, a ne za dalju reprodukciju, objavljivanje ili distribuciju;
 • Ako budu dostupne aplikacije za desktop, mobilne uređaje ili neke druge aplikacije, možete da preuzmete jednu kopiju na svom računaru ili mobilnom uređaju isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da ste saglasni da ćete se pridržavati našeg ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom za takve aplikacije;
 • Ako obezbedimo funkcije za društvene mreže sa određenim sadržajem, možete ih koristiti na način omogućen takvim funkcijama.

Nije dozvoljeno da:

 • Modifikujete kopije bilo kog materijala sa ovog sajta;
 • Objavite bilo koji deo Sajta na drugom sajtu, u bilo kom drugom mediju (štampanom, elektronskom ili nekom drugom), ili u okviru bilo kakve komercijalne upotrebe;
 • Koristite bilo kakve ilustracije, fotografije, video i audio-sekvence ili bilo kakvu grafiku odvojeno od pratećeg teksta;
 • Brišete ili menjate bilo koje autorsko pravo, žig ili druga obaveštenja o vlasničkim pravima iz kopije materijala sa ovog sajta;

Nijedno pravo, ovlašćenje ili interes na Sajtu ili bilo koji sadržaj na sajtu ne može se preneti na Vas, i sva prava koja nisu izričito dodeljena rezervisana su od strane Kompanije. Svaka upotreba sajta koja nije izričito dozvoljena ovim Uslovima korišćenja predstavlja kršenje ovih Uslova korišćenja i može da predstavlja i kršenje autorskih prava, žiga i drugih zakona.

Zaštićeni znaci

Nazivi Kompanije, brendova, logotipi Kompanije i sva povezana imena, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajn i slogani zaštićeni su znaci Kompanije ili njenih povezanih lica ili davalaca licence. Ne smete koristiti takve oznake bez prethodnog pisanog odobrenja Kompanije. Sva ostala imena, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajn i slogani na ovom Sajtu zaštićeni su znaci njihovih vlasnika.

Direktno od Vas kad nam ih Vi date.

 • Automatski dok se krećete kroz Sajt. Informacije koje se automatski dobiju mogu da uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića, veb-svetionika i drugih tehnologija za praćenje.
 • Od trećih lica, naših poslovnih partnera, na primer.

Zabranjene upotrebe

Možete koristiti Sajt samo u zakonite svrhe, i u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Vi se slažete da nećete koristiti Sajt:

 • Na način koji krši bilo koji važeći savezni, lokalni ili međunarodni zakon ili propis, uključujući, bez ograničenja:
 • Za prenos, odnosno slanje bilo kakvog promotivnog materijala, uključujući „junk mail“, „lančano pismo“, „spam“ ili bilo šta slično;
 • Kako biste se predstavili ili pokušali da se predstavite u ime Kompanije, kao zaposleni Kompanije, drugi korisnik ili bilo koje drugo lice ili entitet (uključujući, bez ograničenja, korišćenjem imejl adresa ili screen imena koji su u vezi sa bilo čime sto je gore navedeno);
 • Kako biste postupali na način koji ograničava ili sprečava bilo čije korišćenje Sajta, ili za koji bismo utvrdili da može da ošteti Kompaniju ili korisnike Sajta i da ih izloži odgovornosti.

Pored toga, Vi ste saglasni da nećete:

 • Koristiti Sajt na bilo koji način koji bi mogao da onesposobi, preoptereti, ošteti ili pogorša Sajt, ili da onemogući korišćenje Sajta od strane bilo kog drugog lica, uključujući i njihovu sposobnost da se uključe u aktivnosti u realnom vremenu putem Sajta;
 • Koristiti robote, paukove ili druge automatske uređaje, načine ili sredstva da pristupite Sajtu u bilo koju svrhu, uključujući i monitoring i kopiranje bilo kog materijala na Sajtu;
 • Koristiti manuelne procese kako biste nadgledali ili kopirali materijal na Sajtu ili u bilo koju drugu neovlašćenu svrhu bez našeg prethodnog pisanog odobrenja;
 • Koristiti bilo kakav uređaj, softver ili metodu koji ometaju pravilan rad Sajta;
 • Ubaciti viruse, trojanske konje, crve, logičke bombe ili drugi materijal koji je zlonameran ili tehnološki štetan;
 • Pokušati da dobijete neovlašćeni pristup, ometati, oštetiti ili poremetiti delove Sajta, servera na kome se čuva Sajt, ili bilo kog servera, računara ili baze podataka koji su povezani sa Sajtom;
 • Napasti Sajt putem napada uskraćivanja servisa ili distribuiranih napada uskraćivanja servisa;
 • Na drugi način pokušati da onemogućite pravilan rad Sajta.
Oslanjanje na objavljene informacije

Informacije predstavljene na Sajtu ili putem njega dostupne su isključivo u opšte informativne svrhe. Ne garantujemo tačnost, potpunost ili korisnost ovih informacija. Bilo kakvo oslanjanje na takve informacije isključivo je na Vaš sopstveni rizik. Mi se odričemo bilo kakve obaveze i odgovornosti koje su posledica Vašeg oslanjanja na takav materijal ili bilo kog drugog posetioca na Sajtu, ili bilo koga ko može da bude obavešten o njegovom sadržaju.

Ažuriranje Sajta

  Možemo ažurirati sadržaj na Sajtu s vremena na vreme, ali njegov sadržaj nije nužno potpun ili ažuriran. Bilo koji deo materijala na Sajtu može biti zastareo u datom trenutku, a mi nismo u obavezi da ažuriramo takav materijal.

Informacije o Vama i Vašim posetama Sajtu

Sve informacije koje prikupimo na ovom Sajtu podležu našoj Politici privatnosti. Korišćenjem ovog Sajta Vi ste saglasni sa svim merama koje preduzimamo u odnosu na Vaše informacije u skladu sa Politikom privatnosti.

Linkovi sa Sajtom i društvenim medijima

Možete da otvorite link za bilo koju stranu, pod uslovom da to uradite na način koji je ispravan i u skladu sa zakonom, i koji ne narušava naš ugled i ne zloupotrebljava ga, ali ne smete da napravite vezu tako da sugerišete bilo koji oblik udruživanja ili odobrenja sa naše strane.

Ovaj Sajt može da ima određene funkcije društvenih medija koje Vam omogućavaju da:

 • Povežete sopstveni sajt ili sajt trećeg lica sa određenim sadržajem na ovom Sajtu;
 • Pošaljete imejl ili drugu vrstu poruke sa određenim sadržajem, ili linkove ka određenim sadržajem, na ovom Sajtu;
 • Omogućite da se delovi sadržaja ovog Sajta pojave ili da izgledaju kao da su deo Vašeg sajta ili sajta trećeg lica;

Možete da koristite ove funkcije isključivo na način koji mi određujemo, isključivo u pogledu sadržaja sa kojim su prikazane i u skladu sa bilo kojim dodatnim uslovima koje odredimo u vezi sa takvim funkcijama. U skladu sa navedenim, ne smete:

 • Uspostaviti vezu sa bilo kog sajta koji nije u Vašem vlasništvu;
 • Preduzeti bilo šta u vezi sa materijalom na ovom Sajtu što je u suprotnosti sa bilo kojom drugom odredbom ovih Uslova korišćenja;

Vi ste saglasni da sarađujete sa nama kada je u pitanju trenutan prekid neovlašćenog frejmovanja ili povezivanja. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje bez prethodne najave.

Možemo po sopstvenom nahođenju da onemogućimo sve ili bilo koje funkcije društvenih medija i linkove u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

Linkovi sa Sajta

Ako Sajt sadrži linkove ka drugim sajtovima i izvorima koje su obezbedila treća lica, ove su veze obezbeđene samo kako biste Vi imali veće pogodnosti. Ovo se odnosi i na linkove koje sadrže reklame, uključujući banere i sponzorisane linkove. Mi nemamo kontrolu nad sadržajem tih sajtova ili izvora, i ne prihvatamo nikakvu odgovornost za njih, ili za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati kao posledica njihove upotrebe. Ako se odlučite da pristupite bilo kom sajtu trećeg lica koji je povezan sa ovim Sajtom, uradićete to isključivo na sopstveni rizik i u skladu sa uslovima korišćenja za takve sajtove.

Geografska ograničenja

Sedište vlasnika sajta nalazi se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Mi ni na koji način ne tvrdimo da je Sajt ili bilo koji deo njegovog sadržaja dostupan ili odgovarajući van Ujedinjenih Arapskih Emirata. Pristup Sajtu može se smatrati nezakonitim od strane pojedinih lica ili u određenim zemljama. Ako pristupite Sajtu van Ujedinjenih Arapskih Emirata, to činite na sopstvenu inicijativu i odgovorni ste za poštovanje lokalnih zakona.

Odricanje od garancija

Vi razumete da mi ne možemo i ne garantujemo da sajt ne sadrži viruse ili druge štetne kodove. Vi ste odgovorni za sprovođenje dovoljnog broja procedura i kontrola u skladu sa svojim zahtevima za zaštitu protiv virusa kao i tačnost unosa i izlaza podataka, i za održavanje sredstava van našeg Sajta pomoću kojih možete povratiti izgubljene podatke.

NE SNOSIMO ODGOVORNOST ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI OŠTEĆENJE KOJE SU UZROKOVALI DISTRIBUIRANI NAPADI USKRAĆIVANJA SERVISA, VIRUSI ILI DRUGI TEHNOLOŠKI ŠTETNI MATERIJALI KOJI MOGU INFICIRATI RAČUNARSKU OPREMU I RAČUNARSKE PROGRAME, PODATKE ILI DRUGE VLASNIČKE MATERIJALE USLED VAŠE UPOTREBE SAJTA ILI BILO KAKVIH USLUGA ILI STAVKI DOBIJENIH PUTEM SAJTA ILI PREUZIMANJEM MATERIJALA KOJI SE NA NJEMU NALAZI, ILI NA BILO KOM SAJTU KOJI JE POVEZAN SA NJIM.

VAŠE KORIŠĆENJE SAJTA, NJEGOVOG SADRŽAJA I BILO KOJIH USLUGA ILI PODATAKA DOBIJENIH PUTEM SAJTA JESTE NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK. SAJT, NJEGOV SADRŽAJ I BILO KAKVE USLUGE ILI PODACI DOBIJENI PUTEM SAJTA OBEZBEĐUJU SE PO PRINCIPU „KAKO JE“ I „KAKO JE DOSTUPNO“, BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO EKSPLICITNIH ILI IMPLICITNIH. NI KOMPANIJA NI BILO KOJA OSOBA U VEZI SA KOMPANIJOM NE MOGU DA PRUŽE BILO KAKVU GARANCIJU ILI PREDSTAVKU KOJE SE ODNOSE NA POTPUNOST, SIGURNOST, POUZDANOST, KVALITET, PRECIZNOST ILI DOSTUPNOST NA SAJTU. BEZ OGRANIČENJA GORE POMENUTOG, NI KOMPANIJA NI BILO KO POVEZAN SA KOMPANIJOM NE TVRDI NITI GARANTUJE DA SAJT, NJEGOV SADRŽAJ ILI BILO KAKVE USLUGE ILI PODACI DOBIJENI PUTEM SAJTA JESU TAČNI, POUZDANI, BEZ GREŠAKA ILI PREKIDA, DA ĆE GREŠKE BITI ISPRAVLJENE, DA NAŠ SAJT ILI SERVER NA KOM SE NALAZE NE SADRŽE VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE KOMPONENTE ILI DA ĆE SAJT ILI BILO KOJE USLUGE NA NEKI DRUGI NAČIN ODGOVARATI VAŠIM POTREBAMA I OČEKIVANJIMA.

KOMPANIJA SE OVIM ODRIČE SVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO DA SU EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, PROPISANE ZAKONOM ILI NA DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O NEKRŠENJU.

SVE NAVEDENO NE UTIČE NI NA KAKVE GARANCIJE KOJE SE NE MOGU ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI VAŽEĆIM ZAKONOM.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

KOMPANIJA, NJENA POVEZANA LICA ILI NJIHOVI DAVAOCI LICENCE, PRUŽAOCI USLUGA, ZAPOSLENI, AGENTI, SLUŽBENICI ILI DIREKTORI NI U JEDNOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA OŠTEĆENJA BILO KOJE VRSTE PO BILO KOM PRAVNOM OSNOVU, KOJA PROIZILAZE IZ VAŠEG KORIŠĆENJA ILI U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM, ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SAJTA, SVIH POVEZANIH SAJTOVA, BILO KOG SADRŽAJA NA SAJTU ILI TAKVIM DRUGIM SAJTOVIMA ILI BILO KOJIH USLUGA ILI STVARI KOJE SU DOSTUPNE PUTEM SAJTA ILI TAKVIH DRUGIH SAJTOVA, UKLJUČUJUĆI I DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU ILI KAZNENU ODŠTETU, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA TELESNU POVREDU, BOL I PATNJU, EMOCIONALNI STRES, GUBITAK PRIHODA, IZGUBLJENU DOBIT, GUBITAK POSLA ILI OČEKIVANE UŠTEDE, GUBITAK KORIŠĆENJA, IZGUBLJENU REPUTACIJU, GUBITAK PODATAKA, I BILO DA SU IZAZVANI DELIKTOM (UKLJUČUJUĆI NEHAT), KRŠENJEM UGOVORA ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO SU PREDVIDIVI.

NAVEDENO NE UTIČE NI NA KAKVU ODGOVORNOST KOJA SE NE MOŽE ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI VAŽEĆIM ZAKONOM.

Obeštećenje

Saglasni ste da ćete braniti, obeštetiti i da nećete smatrati odgovornom Kompaniju, njena povezana lica, davaoce licenci i pružaoce usluga, kao i njene i njihove službenike, direktore, zaposlene, izvođače radova, agente, davaoce licenci, dobavljače, sledbenike i primaoce, u vezi sa bilo kakvim potraživanjima, obavezama, nadoknadama štete, presudama, nagradama, gubicima, troškovima ili naknadama (uključujući i troškove advokata) koji proizilaze iz ili su u vezi sa Vašim kršenjem ovih Uslova korišćenja ili Vašim korišćenjem Sajta i bilo kakvom upotrebom sadržaja Sajta, usluga i proizvoda osim na način izričito objašnjen u ovim Uslovima korišćenja Sajta ili korišćenja informacija dobijenih na Sajtu.

Nadležni zakon i sud

Sva pitanja u vezi sa Sajtom i ovim Uslovima korišćenja i bilo koji spor ili tužba koji proizilaze iz njih ili su u vezi sa njima (u svakom slučaju, uključujući i neugovorne sporove ili potraživanja), uređuju se i tumače u skladu sa zakonima koji su na snazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, bez uticaja na bilo kakav izbor ili neslaganje odredaba zakona ili pravila (bez obzira da li važe u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili nekoj drugoj jurisdikciji).

Sve tužbe, mere ili postupci koji proisteknu iz, ili su u vezi sa ovim Uslovima korišćenja ili Sajtom, pokreću se isključivo pred sudovima u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, iako zadržavamo pravo da pokrenemo bilo kakvu tužbu, meru ili postupak protiv Vas za kršenje ovih Uslova korišćenja u Vašem mestu ili zemlji prebivališta, ili bilo kojoj drugoj relevantnoj zemlji. Vi se odričete bilo kog i svih prigovora na izvršavanje nadležnosti od strane takvih sudova i mesta suđenja.

Ograničenje vremena za podnošenje zahteva

BILO KOJI OSNOV ZA POKRETANJE PRAVNOG POSTUPKA ILI POTRAŽIVANJE KOJE MOŽETE DA IMATE, A KOJI JE PROISTEKAO IZ ILI JE U VEZI SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA ILI SAJTOM, MORA SE POKRENUTI U ROKU OD JEDNE (1) GODINE OD NASTANKA OSNOVA. U SUPROTNOM, OSNOV ZA POKRETANJE PRAVNOG POSTUPKA ILI POTRAŽIVANJE JE TRAJNO ZASTAREO.

Odricanje i razdvojivost

  Nikakvo odricanje od strane Kompanije od bilo kog uslova navedenog u ovim Uslovima korišćenja ne smatra se nastavkom odricanja od tog uslova ili odricanjem od bilo kog drugog uslova, i ukoliko Kompanija ne potvrdi pravo ili odredbu u skladu sa ovim Uslovima korišćenja to neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe.

Ako bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja sud ili drugi nadležni organ smatra nevažećom, nezakonitom ili neizvršivom iz bilo kog razloga, takva odredba se eliminiše ili ograničava na minimalni nivo, tako da su preostale odredbe Uslova korišćenja i dalje na snazi.

Celokupan ugovor

Uslovi korišćenja, naša Politika privatnosti i Ugovor o vlasništvu čine jedini i celokupan ugovor između Vas i Kompanije u vezi sa Sajtom, i zamenjuju sve prethodne i sadašnje sporazume, ugovore, izjave i garancije, kako pisane tako i usmene, u vezi sa Sajtom.

Vaši komentari i pitanja

Ovim Sajtom upravlja Kompanija i u njenom je vlasništvu.
U pogledu zahteva za tehničku podršku i drugih pitanja koja se odnose na Sajt, možete stupiti u kontakt sa nama koristeći naš formular za kontakt, ili slanjem imejla na info@eaglehills.com.
Za povratne informacije ili sugestije, molimo kontaktirajte sa nama na info@eaglehills.com
Vi razumete i saglasni ste da korišćenjem ovog Sajta prilikom ažuriranja ili izmene svojih ličnih podataka, adrese(a), ili kontakt detalja, Vi prihvatate da Kompanija ili bilo koje njeno povezano lice može, po svom nahođenju, koristiti takve informacije kao alternativne informacije za slanje pravnog obaveštenja u skladu sa ovim Uslovima korišćenja ili Ugovoru o vlasništvu. Vaša je obaveza da odmah obavestite Kompaniju o svim promenama takvih informacija.