Portal za dobavljače

Eagle Hills je podelio dobavljače u tri široke kategorije: opšte dobavljače, izvođače i konsultante za preliminarnu kvalifikaciju i registraciju. Pozivanjem na dole navedeno uputstvo, molimo Vas da odaberete odgovarajući tip dobavljača prilikom registracije za Eagle Hills.

Molimo Vas da pratite korake date u korisničkom uputstvu da biste popunili registraciju za Eagle Hills.

Uputstvo

  • Kriterijumi preliminarne kvalifikacije za opšteg dobavljača

*  Svi kandidati koji su zainteresovani da obave proces preliminarne kvalifikacije i registracije za Eagle Hills za opšte usluge i operacije, kancelarijsku opremu i sve indirektno povezane kategorije, uključujući marketing, ljudske resurse, putovanja, makete, administraciju, IT, FM.... globalno, trebalo bi da odaberu opšti tip dobavljača u okviru sistema prilikom odabira tipa dobavljača sa padajuće liste.

  • Kriterijumi preliminarne kvalifikacije za konsultanta

* Svi kandidati koji su zainteresovani da obave proces preliminarne kvalifikacije i registracije za Eagle Hills kao lokalni i međunarodni projektanti, konsultanti za dizajn, konsultanti za troškove, menadžeri za projekte i ostale povezane konsultantske usluge u vezi sa svim vrstama projekata i razreda imovine za svaki projekat globalno, trebalo bi da odaberu konsultanta kao tip dobavljača u okviru sistema prilikom odabira tipa dobavljača sa padajuće liste.

  • Kriterijumi preliminarne kvalifikacije za izvođača

*  Svi kandidati koji su zainteresovani da obave proces preliminarne kvalifikacije i registracije za Eagle Hills kao lokalni i međunarodni izvođači u vezi sa svim vrstama projekata i razreda imovine za svaki projekat globalno, trebalo bi da odaberu izvođača kao tip dobavljača u okviru sistema prilikom odabira tipa dobavljača sa padajuće liste.

  • Dodavanje dobavljača na Eagle Hills listu preliminarno kvalifikovanih dobavljača ne garantuje dobavljaču da će mu biti poslat poziv da učestvuje u tenderu, niti da tehnički aspekti ponude, koju je dostavio dobavljač automatski ispunjavaju naše tehničke kriterijume za određeni projekat.
  • Listu preliminarno kvalifikovanih dobavljača Eagle Hills koristiće samo kao vodič, dok će pozive na učešće u tenderu slati samo po sopstvenom nahođenju.
  • Ukoliko ne dostavite tražene informacije ili ukoliko ne priložite/date neke od određenih pomoćnih informacija, to bi moglo negativno da utiče na procenu vaše prijave ili bi vaša prijava mogla u potpunosti da bude diskvalifikovana.
  • Preliminarna kvalifikacija biće obavljena zasebno za svaku geografsku oblast/državu kao što je navedeno na portalu za registraciju dobavljača.

 Opšte informacije

Molimo da nam se za opšte informacije u vezi sa preliminarnom kvalifikacijom i registracijom obratite na sledeći imejl.
prq@eaglehills.com
Podaci za kontakt: 800-EHAD ili +971 24 979 999 (međunarodni)