Uvod

Eagle Hills Properties LLC (naziv koji obuhvata sve podružnice Eagle Hills Properties LLC) („Kompanija“, „mi“ ili „nas“) poštuje Vašu privatnost i posvećen je njenoj zaštiti putem naše usaglašenosti sa ovom politikom.

Ova politika opisuje vrste informacija koje možemo da dobijemo od Vas ili koje Vi možete da date kada posetite sajt www.eaglehills.com (naš „Sajt“), kao i naše prakse prikupljanja, korišćenja, održavanja, zaštite i objavljivanja tih informacija.

Ova se politika primenjuje na informacije koje dobijemo:

 • Na ovom Sajtu;
 • U imejlovima, tekstovima i drugim elektronskim porukama između Vas i ovog Sajta;
 • Preko mobilnih i desktop aplikacija koje možete preuzeti sa ovog Sajta, koje omogućavaju namensku interakciju, koja se ne bazira na pretraživaču, između Vas i ovog Sajta;
 • Kada koristite naše aplikacije ili pregledate naše reklame na sajtovima trećih lica ili kada koristite njihove usluge, ako te aplikacije ili reklame uključuju i linkove ka ovoj politici.

Ova se politika ne odnosi na informacije koje:

 • dobijemo bez pristupa internetu ili na bilo koji drugi način, uključujući i sve druge sajtove kojima upravlja neko treće lice; ili
 • dobije neko treće lice, uključujući i putem bilo koje aplikacije ili sadržaja (uključujući reklamiranje) koji mogu biti povezani sa Sajtom.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ova korporativnu politiku kako biste razumeli naše politike i prakse u vezi sa Vašim podacima i načinima na koje ćemo ih koristiti. Ako se ne slažete sa našim politikama i praksama, Vaš će izbor biti da ne koristite naš Sajt. Pristupanjem ovom Sajtu ili njegovim korišćenjem prihvatate ovu politiku privatnosti. Ova se korporativna politika može povremeno menjati. Ako nastavite da koristite ovaj Sajt nakon što napravimo izmene to će se smatrati prihvatanjem tih promena, dakle proveravajte povremeno našu korporativnu politiku kako biste se upoznali sa eventualnim promenama.

Informacije koje dobijamo o Vama i način na koji ih dobijamo

Dobijamo nekoliko vrsta informacija od korisnika našeg Sajta i o njima, uključujući informacije:

 • putem kojih možete biti lično identifikovani, kao što su ime i prezime, poštanska adresa, imejl adresa, broj pasoša, imovinski podaci ili broj telefona („lične informacije“);
 • koje su o Vama, ali pojedinačno Vas ne identifikuju; odnosno
 • koje se odnose na Vašu internet vezu, opremu koju koristite za pristup našem Sajtu i detalje o korišćenju.

Dobijamo ove informacije:

 • Direktno od Vas, kad nam ih Vi date;
 • Automatski, dok se krećete kroz Sajt. Informacije koje se automatski dobiju mogu da uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića, veb-svetionika i drugih tehnologija za praćenje.
 • Od trećih lica, naših poslovnih partnera, na primer.

Informacije koje nam Vi dajete

Informacije koje dobijamo na našem Sajtu ili putem našeg Sajta mogu uključivati:

 • Informacije koje dajete popunjavanjem formulara na našem Sajtu; Takođe možemo tražiti informacije od Vas kada se uključite u neko takmičenje ili promociju pod našim pokroviteljstvom, i kada prijavite problem sa našim Sajtom;
 • Evidencije i kopije Vaše prepiske (uključujući i imejl adrese), ako nam se obratite;
 • Vaše odgovore na ankete koje Vas možemo zamoliti da popunite u svrhe istraživanja;
 • Vaše upite za pretrage na Sajtu.

Detalje korišćenja, IP adrese, kolačiće i druge tehnologije

Dok se krećete kroz naš Sajt možemo automatski da dobijemo određene informacije o Vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, uključujući:

 • Detalje o Vašim posetama našem Sajtu, uključujući i podatke o saobraćaju, podatke o lokaciji, podatke o logovanju i druge podatke o komunikaciji i resursima kojima pristupate i koje koristite na sajtu;
 • Informacije o Vašem računaru i internet konekciji, uključujući Vašu IP adresu, operativni sistem i vrstu pretraživača.

Informacije koje automatski dobijamo predstavljaju statističke podatke. One nam pomažu da poboljšamo naš Sajt i da pružimo bolju i personalizovaniju uslugu pošto nam omogućavaju da:

 • Procenjujemo veličinu naše publike i obrasce korišćenja;
 • Skladištimo informacije o Vašim potrebama, što nam omogućava da prilagođavamo naš Sajt u skladu sa Vašim ličnim interesovanjima;
 • Ubrzamo Vaša pretraživanja;
 • Da Vas prepoznamo kada se vratite na naš Sajt.

Tehnologije koje koristimo za ovo automatsko prikupljanje podataka mogu uključivati:

 • Kolačiće (ili kolačiće pretraživača). Kolačić predstavlja malu datoteku na hard disku Vašeg računara. Možete odbiti da prihvatite kolačiće pretraživača aktiviranjem odgovarajućeg podešavanja na svom pretraživaču. Međutim, ako odaberete ovo podešavanje možda nećete moći da pristupite određenim delovima našeg Sajta. Ukoliko ne podesite podešavanja svog pretraživača tako da odbija kolačiće, naš će sistem izbacivati kolačiće kada posetite naš Sajt pomoću pretraživača;
 • Fleš kolačići. Određene funkcije našeg Sajta mogu koristiti lokalno sačuvane elemente (ili fleš kolačiće) za prikupljanje i skladištenje informacija o Vašim željama i navigaciji ka našem Sajtu, sa njega, kao i na naš Sajt. Za fleš kolačiće ne važe ista podešavanja pretraživača koja se koriste za kolačiće pretraživača;
 • Veb svetionici. Stranice našeg Sajta i naši imejlovi mogu da sadrže male elektronske datoteke poznate kao veb-svetionici (nazivaju se i čisti gifovi, oznake piksela i gifovi sa jednim pikselom) koji omogućavaju da Kompanija, na primer, prebroji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili imejlove, kao i prikupljanje drugih statističkih podataka u vezi sa Sajtom (na primer, beleženje popularnosti određenog sadržaja Sajta i provera integriteta sistema i servera).

Kako koristimo Vaše informacije

Mi koristimo informacije koje dobijemo o Vama ili koje nam Vi date, uključujući i sve lične podatke:

 • Kako bismo Vam predstavili naš Sajt i njegov sadržaj;
 • Kako bismo Vam obezbedili informacije ili usluge koje tražite od nas;
 • Kako bismo ispunili druge svrhe zbog kojih su date informacije;
 • Kako bismo Vam dostavili obaveštenja, uključujući i datum isteka, fakturisanja i obnavljanja;
 • Kako bismo ispunili svoje obaveze i primenili prava koja proističu iz bilo kog ugovora koji ste sklopili sa nama, uključujući i ugovore za fakturisanje i naplatu;
 • Kako bismo Vas obavestili o promenama na našem Sajtu, ili bilo kakvom projektu ili uslugama koje nudimo, ili pružamo;
 • Kako bismo Vam omogućili da koristite interaktivne funkcije na našem Sajtu;
 • Na bilo koji drugi način koji možemo da opišemo kada nam dostavite informacije;
 • U bilo koju drugu svrhu, uz Vašu saglasnost.

Takođe možemo koristiti Vaše podatke kako bismo kontaktirali sa Vama u vezi sa projektima i uslugama koje nudimo mi ili treća lica, a koji Vas mogu interesovati. Ako ne želite da koristimo Vaše podatke na navedeni način, molimo da kontaktirate sa nama putem imejl adrese info@eaglehills.com 

Otkrivanje Vaših informacija

Mi možemo otkriti prikupljene informacije o našim korisnicima, kao i informacije koje ne identifikuju pojedinca, bez ograničenja.

Možemo otkriti lične podatke koje prikupljamo mi, ili ih Vi dostavljate kao što je navedeno u ovoj Politici o privatnosti:

 • Našim podružnicama i filijalama;
 • Izvođačima, pružaocima usluga i trećim licima koje angažujemo da podrže naše poslovanje;
 • Kupcu ili drugom sledbeniku u slučaju spajanja, promene vlasništva, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili neke druge prodaje ili prenosa dela ili cele imovine Kompanije, bilo radi nastavka poslovanja ili u okviru stečaja, likvidacije ili sličnog postupka, pri čemu lične informacije koje poseduje Kompanija o korisnicima našeg Sajta predstavljaju deo sredstava koja se prenose;
 • Kako bi se ispunila svrha zbog koje ste dostavili podatke;
 • U bilo koju drugu svrhu koju mi objavimo kada nam dostavite podatke;
 • Uz Vašu saglasnost.

Pored toga, možemo otkriti Vaše lične podatke:

 • U skladu sa bilo kojim sudskim nalogom, zakonom ili pravnim procesom, kao i da bismo odgovorili na bilo kakav vladin ili regulatorni zahtev;
 • Kako bismo sproveli ili primenili naše uslove korišćenja ili uslove prodaje i druge ugovore, kao i u svrhe fakturisanja i naplate;
 • Ako verujemo da je otkrivanje podataka neophodno ili primereno za zaštitu prava, imovine ili bezbednosti Kompanije, naših klijenata ili drugih lica. Ovo uključuje razmenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika.

Izbor načina na koji koristimo i otkrivamo Vaše podatke

Mi nastojimo da Vam omogućimo izbor u vezi sa ličnim podacima koje nam dostavite. Napravili smo mehanizme koji Vam omogućavaju da upravljate svojim podacima:

 • Tehnologije praćenja i oglašavanje; Možete podesiti pretraživač da odbije sve ili neke kolačiće pretraživača, ili da Vas upozori kada se kolačići šalju. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da neki delovi ovog Sajta mogu biti nedostupni ili neće pravilno funkcionisati;
 • Otkrivanje Vaših podataka u cilju oglašavanja trećeg lica. Ako ne želite da podelimo Vaše lične podatke sa nepovezanim trećim licima ili posrednicima u promotivne svrhe, možete da se odjavite tako što ćete nam poslati imejl na info@eaglehills.com u kojem ćete navesti svoj zahtev;
 • Promotivne ponude Kompanije. Ako ne želite da Vašu imejl adresu ili kontakt informacije Kompanija koristi da bi promovisala sopstvene projekte ili usluge ili projekte i usluge trećih lica, možete da se odjavite tako što ćete nam poslati imejl na info@eaglehills.com u kojem ćete navesti svoj zahtev.

Pristup i ispravljanje Vaših podataka

Možete da pregledate i izmenite svoje lične podatke tako što ćete se prijaviti na e-servis na Sajtu. Takođe možete zatražiti da ažurirate svoje lične podatke koje mi posedujemo tako što ćete kontaktirati sa nama putem imejl adrese info@eaglehills.com

Sigurnost podataka

Primenjujemo mere koje treba da zaštite Vaše lične podatke od slučajnog gubitka i neovlašćenog pristupa, korišćenja, promene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se na našim bezbednim serverima sa zaštitnim zidovima.

Nažalost, prenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo se mi potruditi da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost Vaših ličnih podataka koji su dostavljeni na naš Sajt. Svaki prenos ličnih podataka vrši se na sopstveni rizik. Mi nismo odgovorni ukoliko ne podesite privatnost ili ne uzmete u obzir mere bezbednosti koje su date na Sajtu.

Izmene naše Politike privatnosti

Naša politika nalaže da postavimo sve promene koje unosimo u našu Politiku privatnosti na ovoj stranici. Datum kada je Politika privatnosti poslednji put revidirana nalazi se na vrhu stranice. Vaša je obaveza da povremeno posetite naš Sajt i proverite da li su unete promene u ovu Politiku privatnosti.

Podaci za kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentar u vezi sa ovom Politikom privatnosti i našom praksom privatnosti, kontaktirajte sa nama putem imejla info@eaglehills.com