PLESNA DVORANA

W Amman ima banket salu površine 500 m², idealnu za održavanje sastanaka i posebnih događaja.